Intro Over ons

Er is een kentering gaande in de wereld. Mensen willen zich niet langer laten leven, maar ambiëren een bewuster bestaan. De hedendaagse mens weerlegt het vizier steeds vaker van materie naar persoonlijke groei. Maar waar klop je aan voor zo’n levensrenaissance? Wie helpt je bij zo’n persoonlijke omwenteling? Hoe verander je de geestdodende agenda in een verkwikkend dagschema? Idodidid biedt uitkomst voor deze nieuwe geestverwanten.

Hoe doen wij dat? Idodidid biedt verschillende ervaringen aan waarmee je een beweging kunt maken naar jezelf. Deze ervaringen bieden we aan onder andere in de vorm van reizen, korte retraites, wandelingen in stad en natuur, yoga, huiskamerdiners en zelfs volledige pakketten (lees meer) voor zowel individuen als bedrijven. Belangrijk is dat de vier pijlers van Idodidid allen de revue passeren: beweging, waardevolle ontmoetingen, verbinding met de natuur en inspirerende en meditatieve momenten.

Wie zijn wij

Iddo Drevijn

Al vanaf jonge leeftijd onderzocht oprichter Iddo Drevijn hoe je als modern mens een inspirerend, harmonieus, sociaal en natuurvriendelijk leven kunt leiden. Hij dook diep in de eeuwenoude oosterse wijsheden en ontdekte dat die niets aan kracht hebben verloren wanneer je ze vandaag de dag toepast. Door ’s morgens bijvoorbeeld voor zonsopgang te ontwaken, yoga oefeningen te doen, een half uur te mediteren of te wandelen én een licht ontbijt te nemen, neemt de levensvreugde en vitaliteit een enorme vlucht. Als voorman van Idodidid initieert Iddo verschillende activiteiten en evenementen al dan niet in samenwerking met mensen van het team en of andere geestverwanten.

Lees verder

Ylske Tammel

Met haar verhelderende kijk op het leven is Ylske binnen Idodidid op velerlei fronten actief. Met haar bevlogenheid beschikt zij, in de hoedanigheid van orthopedagoog, creatief dynamisch coach, yogadocente en moeder van vier kinderen, over het virtuoze vermogen om vanuit verschillende invalshoeken te handelen. Ylske verstaat de filosofie van Idodidid en vanuit deze holistische levenshouding wil zij mensen helpen bij het inzichtelijk maken van levensvragen. Door zaken van binnenuit tegen het licht te houden inspireert zij bij het aangaan van veranderingsprocessen. Verder verzorgt zij, met veel plezier, liefde en gevoel voor esthetiek, bij meerdere gelegenheden de maaltijd.

Lees verder

HET ONVERHARDE PAD

Het Onverharde Pad is een breed lopend onderzoek naar het potentieel van de onverharde (wandel) stad.

Volgens wetenschappelijk onderzoek is de wandelende mens 60% creatiever. Wat zal er met de stad gebeuren wanneer we allemaal gaan lopen? De missie van Het Onverharde Pad is autostad Rotterdam te transformeren naar een wandelstad in het belang van een vitalere leefomgeving.

Waarom

Het nieuwe decennium staat in het teken van een vitaler wordende wereld. Hoewel nog een lange weg te gaan is de weg er naartoe bepalend voor de juiste richting. In onze optiek heeft wandelen zeggingskracht. Wandelen is immers een vitaliserende ervaring. Door te wandelen maak je het gelukshormoon aan. Met dit toenemend geluk zijn we zowel individueel alsmede collectief in staat de stad op verscheidene manieren mooier te maken. Wandel mee en verken samen met ons het potentieel van een stad met meer levenskracht.

Het is niet voor niets dat bepalende figuren uit de geschiedenis en heden zo verzot zijn op wandelen. Wereldleiders, kunstenaars, wetenschappers, topondernemers en filosofen benutten de wandeling om het zelfinzicht te vergroten en de rijkste ingevingen te ontvangen. Wandelen is het best denkbare ritme voor de mens. Het is alsof de tred van stap voor stap je zelfbewuster maakt. In zekere zin ben je tijdens het wandelen de volmaakte staat van zijn.

Paradoxaal genoeg is de wereld in de afgelopen eeuw alsmaar sneller gaan lopen. Het heeft ons voorspoed gebracht. Op technologisch en ook intellectueel niveau hebben we grote sprongen voorwaarts gemaakt. Ons welvaartsniveau is mede daaraan te danken. Het tempo heeft echter ook een keerzijde. Inmiddels kunnen we spreken over een burn-out epidemie omdat menigeen het niet meer kan bijbenen. Obesitas is het gevolg van meer passiviteit doordat meer snelheid ons gemakken dient die ons lichamelijk gemakzuchtiger maakt. Tegelijk is de oorzaak van de wereldwijde klimaatproblematiek niet geheel los te zien van het moordende tempo welke we najagen. Het ideale wandelritme is hardlooptempo geworden. De leefomgeving is onopgemerkt steeds meer ingericht op kwantiteit in plaats van kwaliteit.

Zie daar de interessante uitdaging van onze tijd. Sterk geholpen door de huidige Corona crisis is er alles aan gelegen om de harmonie te herstellen en met elkaar de definitie van leefkwaliteit in een stad opnieuw te bepalen, waarin een vitaal en duurzaam welzijn de essentie vormt. Juist door wat gas terug te nemen, en daarmee ruimtegevend aan het herstellend vermogen van zowel mens als natuur.

Rotterdam

Rotterdam heeft een rijke geschiedenis als het gaat om verandering. De letterlijk ontstane ruimte door toedoen van de Tweede Wereldoorlog heeft op velerlei vlakken vooruitgang gebracht. De ruimte in het straatbeeld verruimde de geest. Het onmogelijk geachte werd mede door samenwerken mogelijk gemaakt. De openheid van het landschap liet de stad en haar inwoners nadenken over interessante perspectieven op de opnieuw opgebouwde wereld.

In vaart der volkeren stuwde de stad de afgelopen 75 jaar opwaarts, haar eigenheid nimmer uit het oog verliezend en tegelijkertijd de verleiding niet kunnen weerstaan om zichzelf te willen meten met een typisch mannelijk wereldbeeld. Rotterdam werd het domein van de auto. Hoogtemeters tekenden de contouren van de ogenschijnlijk ideale stad. De hardheid in beton geslagen. Mannelijke daadkracht overstemde het vrouwelijk elan.

De stad is geslepen, de stad is gegroeid, de stad heeft door de jaren heen meer bezieling gekregen. Echter de immense ruimte van toentertijd lijkt verdwenen. Kavel na kavel is benut voor moderne idealen. De gebieden daartussen zijn een schemergebied. Het is echter buiten waar de mens tot leven komt. De plek waar nieuwe verbindingen ontstaan. Daar waar de vrouw de man ontmoet. Dé plek waar het vitale leven samen komt. Buiten is de speelruimte om het evenwicht te herstellen.

Rotterdam is het perfecte domein om aan de ideale stad van de toekomst te werken. Lange tijd luidde het credo: als het in Rotterdam lukt dan lukt het overal. Ditmaal niet gestoeld op bewijsdrang maar veeleer vanuit gezonde noodzaak om de natuurlijke balans te herstellen. De huidige situatie in de wereld laat een nieuw kantelpunt zien. De stad van morgen is een stad waar het harmonieuze model geëerbiedigd wordt en waar het vrouwelijke en mannelijke zich zullen verenigen. Het Onverharde Pad zal dit plan als aanjager zienderogen stimuleren en daarmee model staan voor een nog vitalere stad.

Support Het Onverharde Pad van Idodidid

Als stichting heeft het Onverharde Pad de missie om de stad gelukkiger te maken. Dit doen we door het wandelklimaat op integratieve wijze te stimuleren en verbeteren.

Financiële steun zal ertoe bijdragen dat we onze drijfveer nog meer kracht kunnen bijzetten en doelen kunnen realiseren. Tevens staan we open voor knowhow en gedeeld enthousiasme. Neem gerust contact op!