Intro Nationale Stiltewandeling

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking. Het Onverharde Pad presenteert, evenals in voorgaande jaren, de Nationale Stiltewandeling.

4 MEI – 19:00 UUR

De Nationale Stiltewandeling

Wat is de betekenis van strijd anno nu? Dit verkennen we op 4 mei ’s avonds in alle stilte met een wandeling door Rotterdam. Elders is ook mogelijk.

De Nationale Stiltewandeling start om 19:00 uur op het Noordplein in Rotterdam. Je bent voorafgaand welkom om (op eigen conto) samen met ons een patatje oorlog te eten bij Bram Ladage op de Noordmolenstraat. Van 19 uur tot 20 uur lopen we gezamenlijk 1 uur lang zwijgzaam door de straten. Om klokslag 20 uur staan we 2 minuten stil.

Zoals Confucius eens mooi omschreef:

“De stilte is een vriend die je nooit verraadt.”

Met het langzaam verdwijnen van de generatie die bewust de oorlog heeft meegemaakt, verandert ook de betekenis van dodenherdenking.

De spreuk ‘Sterker door strijd’ op het wapen van Rotterdam is de blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Maar wat is de betekenis van strijd anno nu? Dit verkennen we op 4 mei ’s avonds in alle stilte.

De zeggingskracht van stilte is ontegenzeglijk. Juist in deze tijd van onzekerheid geeft een moment van stilte de nodige reflectie.

Voor het eerst in vijfenzeventig jaar is herdenken nog bepalender voor ons gevoel van vrijheid.

Een wandeling maken staat symbool voor onafhankelijkheid. Door in stilte te wandelen herdenk je de gebeurtenissen uit het verleden. De vrije beweging geeft je de ruimte. Om na te denken over jouw plek in de huidige wereld. Ook al lopen we niet naast elkaar: op afstand is de verbondenheid met elkaar voelbaar.

Wat is het plan:

Op 4 mei begin je om 19:00 uur met wandelen.

Wandel één uur lang zwijgzaam door de straten, parken, velden of bossen.

Om klokslag 20:00 uur sta je 2 minuten stil.