Intro De Club van Idodidid

Twee keer per jaar organiseren we een inspirerende samenkomst onder de noemer ‘De Club van Idodidid’. De plek waar contacten gelegd worden en creatieve ideeën ontspruiten.

15 SEP

De Club van Idodidid

We geloven erin dat de vrienden het goud zijn van ‘De Club van Idodidid’ en dat zij een positieve bijdrage leveren aan een wonderbaarlijk proces.

Twee keer per jaar organiseren we een Club-dag op een bijzondere plek. Het programma omlijsten we met heerlijk eten, een gastspreker, in combinatie met bijvoorbeeld een wandeling of muzikaal optreden.

Door de verbinding met anderen aan te gaan kom je dichter bij jezelf. Wij geloven in de kracht van persoonlijke ontmoetingen. Alles draait om mensen. Mensen kunnen niet zonder elkaar en blijven op zoek naar verbinding. Om meer verbinding, meer draagvlak te creëren introduceren we ‘de Club van Idodidid’. De plek waar contacten gelegd worden en creatieve ideeën ontspruiten.