Event

Een training speciaal voor mannen

Appelleert jouw functie aan wat jij het allerliefste wilt?

De boerderij van de Ackerdijkse Plassen, nabij Rotterdam gelegen, is zondag 26 mei tijdens deze training het inspirerende decor.

Het is verbazingwekkend hoeveel mannen moeite hebben om zich werkelijk uit te spreken. Er bestaat het beeld van de man die zijn stem verheft en zich daarmee zogenaamd krachtig laat horen. Hoe luider de toon des te ontzagwekkender zijn positie. Hij denkt indruk te maken op de ander. Zijn aanzien groeit. Je zou bijna denken dat het een manifestatie is van heldere communicatie. Maar waarom zo’n harde intonatie, waarom klinkt zijn timbre toch zo machteloos? Het blijkt vooral een salvo aan woorden die het authentieke zelfbeeld doen verhullen. Hoe meer de man het nodig vindt zijn stem te verheffen hoe meer hij anderen daarmee op afstand houdt. Want stel je voor dat de ander te dichtbij komt, en het overmatig praten tot een stilzwijgen wordt gebracht, dan krijgt de waarheid ineens gestalte. In rust en stilte leer je als man pas de woorden kennen die daadwerkelijk bij je passen.

Tijdens mijn werk ontmoet ik velerlei mensen. Goede gesprekken ontstaan vaak over alledaagse onderwerpen. Wat opvalt is dat de taal van mannen vaak vorm krijgt in termen van status, competitie, daadkracht en tastbare resultaten. Voor het gemak zou je kunnen stellen dat de man zijn eigenwaarde hieraan ontleent. In gesprek met mannen kan ik de verleiding vaak niet weerstaan om door te vragen naar de dieper gelegen beweegredenen van het handelen, zowel in werk als privé. Het is mijn blijk van welgemeende interesse om meer te weten te komen over het hoe en waarom. We leven in een maatschappij waarin de man (en de vrouw net zo goed) bezig is een beeld van zichzelf in stand te houden. Maar in contact met anderen proef ik vaak de twijfel. Wat wordt er in stand gehouden?

Vaak is er sprake van een innerlijk conflict en het gevoel van machteloosheid. Wij leven in een maatschappij waarin verwacht wordt dat je zelf je leven vorm geeft. Daarnaast speelt het milieu waarin je bent opgegroeid ook een belangrijke rol. De vraag is, aan wiens verwachtingen wil jij voldoen? En stroken deze met jouw eigen innerlijke wensen en behoeften? 

Belangrijke vragen in dit proces van communiceren met jezelf zijn bijvoorbeeld: wat voor man heeft in jouw leven als voorbeeld gediend? Is je eigen vader een zorgzame en liefdevolle man of ploeterde hij zich door het leven in strijd zijnde met zijn eigen wensen? Was zijn aandacht werkelijk op jou afgestemd? Of misschien schitterde het mannelijk voorbeeld door afwezigheid. Misschien overleed jouw vader al jong. Of misschien was hij emotioneel niet beschikbaar en was de liefde moeilijk voelbaar. In zekere zin is het oordeel over hem, hoe pijnlijk misschien ook, irrelevant. De tekortkomingen die je tijdens je opvoeding hebt ervaren dwingen je juist helder en liefdevol naar jezelf te zijn.

Zelf herken ik dergelijke processen maar al te goed. Vrij recent zat ik zelf nog op een spoor van twijfel. Even had ik niet meer volledig helder wat mijn persoonlijke missie behelst. Een stukje zelfonderzoek was noodzakelijk. Het detecteren van ruis was nodig om mijn eigen mannenstem weer helder te verstaan. In plaats van mijzelf te laten leiden door patronen uit het verleden, koos ik ervoor mijzelf te herijken. Met tot gevolg dat ik mijn behoeften en wensen weer helder heb. De weg ernaartoe ontvouwt zich vervolgens als vanzelf.

Niet geheel toevallig is dit proces tevens voeding voor de mannentraining van zondag 26 mei aanstaande. Een training die je helpt beter te leren communiceren, vooral met jezelf, zodat stemverheffing aan het verleden toe zal behoren. Juist in rust en stilte ontdek je waar je werkelijk toe in staat bent en wat je daadwerkelijk wilt.

Doe jij werk wat jou status en financiële zekerheid brengt? Appelleert jouw functie aan wat jij het allerliefste wilt? Wanneer je naar je hart luistert ben je misschien wel veel liever geschiedenisleraar, barista of huisschilder. Je onderdrukt je innerlijke stem, je tempert onnodig je eigen enthousiasme, dit alles om maar te kunnen voldoen aan bepaalde verwachtingen. Wees eerlijk en opmerkzaam naar jezelf. Van wie zijn deze verwachtingen? Is het je plan de rest van je leven op dezelfde voet verder te gaan? Ben je niet onnodig hard voor jezelf? Is de manier waarop je je leven nu inricht de manier om jezelf echt te laten zien? Benut de goede aspecten van de mannelijke voorbeelden in jouw leven en vul deze aan waar nodig vanuit je eigen mannelijke kracht. En geef vorm aan je leven in overeenstemming met datgeen wat jou blijdschap brengt.

Tijdens de training ‘In het spoor van de wolf’ leer je gedurende een ochtend te luisteren naar de in jouw aanwezige gedachtes, behoeftes en wensen. Je leert ruis te onderscheiden van dat waar het werkelijk om draait. We zullen eventuele innerlijke conflicten benoemen en onder de loep nemen.

Waar wacht je nog op? ?

Met enthousiaste groet,

Iddo Drevijn

Idodidid – de reis naar jezelf in 360°

In het spoor van de wolf. Zondag 26 mei 08:00 – 13:00 uur

Meer info >>> https://www.idodidid.com/events/in-het-spoor-van-de-wolf-26-mei-2019/